Βιομηχανικοί Εξοπλισμοί

welding machine

μηχανή συγκόλλησης

frequency converter

μετατροπέας συχνότητας

power supply

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

network switch

διακόπτης δικτύου

network base station

σταθμός βάσης δικτύου

case heat dissipation

περίπτωση απαγωγής θερμότητας

Virtual money miner

Εικονικός ανθρακωρύχος

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner