Ιατρικά και υγιεινά όργανα

/medical-and-hygienic-instruments/

Αισθητήρας PM2.5

Oxygen Absorber

Απορροφητής οξυγόνου

Health Monitoring Instrument

Μέσο παρακολούθησης της υγείας

Sputum Absorber

Απορροφητής πτυέλων

Sterilizing machine

Μηχανή αποστείρωσης

electronic mask

ηλεκτρονική μάσκα

Beauty machine

Μηχανή ομορφιάς

smart toilets

έξυπνες τουαλέτες